Očima odborníka: Jak Booksie přispívá k dětskému vývoji

24.06.2023

Málokdo asi pochybuje o tom, že čtenářská gramotnost je důležitou klíčovou kompetencí nejen pro školní úspěch. My (vášniví) čtenáři navíc víme, že kniha může být dalším rozměrem našeho života: barevným, jásavým, hlubokým... Pomůže nám více a lépe poznávat, intenzívněji prožívat. A někdy jen třeba uniknout, abychom se mohli vrátit do reality plni energie, inspirováni a inspirativní...

Otázkou je, kdy s výchovou ke čtenářství začít. Odpověď je jasná: co nejdříve. Autorka boxíku Kamarád s knížkou to evidentně ví. Přiznám se ale, že při rozbalování krabice jsem byla nejen zvědavá, ale i mírně skeptická. Nebude líbivá krabička jen marketingovým tahem pro rozpačité příbuzné, kteří neví, co zvolit jako dostatečný, a přitom neutrální dárek?

V čem je přednost Kamaráda s knížkou

Součástí boxíku je brožura pro rodiče, kde autorka, paní Andrle, srozumitelně, přehledně a nenásilně nabízí, jak s produktem pracovat. To je cenné, protože výchova k předčtenářské gramotnosti vyžaduje naši aktivitu. Dát dítěti jednotlivé komponenty bez naší účasti jednoduše nebude fungovat... Boxík tak již v raném věku dítěte naplňuje jeden z cílů předčtenářské gramotnosti, a to dávat rodičům podněty, jak s dítětem pracovat a uvědomovat si souvislost mezi těmito počátečními aktivitami a pozdějším vzděláváním.

Hlavní knížka Sofi a mašlička otevírá příběh. Další aktivity navazují v knížkách Zvířátka, Moje tělo a První slova. Každá z těchto knížek vede k dalším činnostem- těm popsaným, ale kreativní rodiče jistě i k dalším. Boxík tedy sestává z mnoha komponentů a aby je bylo možno napříště využít, je třeba vše uložit do správného pytlíčku a poté do boxu. Dítě se tedy učí i pořádku (a začíná chápat, proč tomu tak je...).

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti pracuje během jednotlivých činností dospělý s dítětem na rozvoji jeho slovní zásoby, porozumění, orientaci v prostoru, ale později i v čase, rozvíjí smyslové vnímání, zde s důrazem na zrak a sluch (v nestřežených chvílích i chuť😊), posilují paměť dítěte a jeho myšlení.

Aktivita, která se nám dostává do rukou, naplňuje zcela přirozeně všechny didaktické principy: aktivitu dítěte a názornosti poznávaného, opírá se také o princip soustavnosti, posloupnosti, přiměřenosti i zpětné vazby. Podporuje v dítěti potřebu vnímání světa, podporuje cílevědomost: co zvládneme dnes a co si povíme zítra. Je vytvořena tak, aby dítě mohlo postupovat dál teprve tehdy, když část poznání už zvládne. K tomu je třeba jeho aktivity a pozornosti. Princip přiměřenosti naplnila autorka nejen tím, jak ji sestavila, ale také ve svém úvodním slovu, kdy upozorňuje rodiče, jak je to s tabulkovými předpoklady o vývoji dítěte.

Nad všechny principy je ale pouto, které si vytváří rodič s dítětem při společných aktivitách, při společném přemýšlení a zažitém úspěchu a ocenění. A také vědomí, že jste svému dítěti dopřáli půvabný start ke čtenářské gramotnosti, a tedy k nalezení tajné cesty do lesů Řáholců, škol v Bradavicích či výletů do vesmírných galaxií. Anebo například k tomu, aby mohly zlepšit svět náš...


Boxík je chytrá, promyšlená aktivita, kterou vymyslela maminka, když jí něco takého na trhu scházelo. A já bych ji s radostí chtěla dalším maminkám, tatínkům (a nám budoucím babičkám) doporučit.


O autorce recenze

Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA vystudovala na Masarykově univerzitě obor jazyk český a literatura a pracovala jako učitelka češtiny na základní škole. V posledních letech působí jako ředitelka školského zařízení Petrklíč - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků z. s. Ve své lektorské činnosti se věnuje dalšímu vzdělávání pedagogů. Působí také jako mentorka pedagogických kompetencí a je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.