Emoce: Jak s dětmi o nich mluvit a proč je to důležité

24.06.2023

Již od narození lidé projevují emoce. Malá miminka pomocí broukání či breku vyjadřují svou (ne)spokojenost s daným stavem, od 3 měsíců se již usmívají. Zhruba v 7 měsících, kdy si začnou uvědomovat, že jsou v místnosti sami, začínají pociťovat strach (projevující se jako separační úzkost). A v momentě, kdy začíná být miminko pohyblivé a projevuje snahy o nezávislost, se začínají objevovat obávané výbuchy vzteku.

Jak jsme již zmiňovali v předešlém článku Proč se děti vztekají a jak zvládat výbuchy vzteku, klíčem ke zmírnění vztekání u (nejen) malých dětí je naučit je své emoce poznat a pracovat s nimi. Neboli naučit je emoční seberegulaci. Tato schopnost není vrozená, a i řada dospělých s ní bojuje. Přitom je tato schopnost klíčová pro náš společenský život. Prvním krokem k úspěšnému zvládnutí emoční seberegulace je tedy začít s dětmi o emocích mluvit a naučit je je rozpoznat.

Začněte základními emocemi

Není potřeba hned dětem a batolatům vysvětlovat všechny možné emoce a jejich složitost. Nejlépe je začít od základních emocí, které samy děti dobře znají. Jsou to radost, vztek, smutek a strach. Všechny tyto emoce mají jasné projevy (smích, křik, pláč) a projevují se i typickým výrazem v obličeji. Jak tedy představit dítěti dané emoce?

  • Zakomponujte emoce do svého slovníku: Během konverzace s dítětem mluvte o svých pocitech (např. Zlobím se, protože házíš s hračkami, nebo Mám radost, jak hezky jíš.). Nezapomeňte zároveň při vyjadřování pocitů zapojit i svou mimiku. Miminko se skrze pozorování naučí dané emoce identifikovat.
  • Popište emoce svého dítěte: Pokud vaše děťátko ještě nemá dostatečně vyvinutý slovník, zkuste popsat jeho emoce za něj (např. Zdá se, že zlobíš, protože ti nechci půjčit telefon., nebo Tady je někdo veselý, že má zmrzlinu.).
  • Povídejte si o pocitech ostatních: Když už umí dítě trochu mluvit, zeptejte se ho, jak se cítí lidé ve vašem okolí, nebo při čtení se zastavte a povídejte si o pocitech hrdinů z vašeho příběhu.
  • Využijte knížky či hry o emocích: Na trhu je řada dětských knížek o emocích, stejně tak i různých aktivit na poznávání emocí. Nebo si jen vezměte tužku a papír nebo magnetickou tabulku, namalujte obličej s určitým výrazem a nechte dítě, ať danou emoci pojmenuje.
  • Buďte příkladem: Stejně jako ve všem jiném, i zde platí, že rodiče musí jít příkladem. To, jak reagujeme my v různých situacích (zejména pak v těch nepříjemných) určuje to, jak bude reagovat naše dítě. Pokud naše první reakce na něco nepříjemného je křik a agrese, nemůžeme se divit, že to pak opakuje i dítě na hřišti.

Mějte pro děti pochopení

Ovšem co je pro emoční rozvoj dětí to nejdůležitější, je pochopení rodičů. Projevy radosti jsou pro všechny příjemné, ale když se objeví křik nebo hysterický pláč, mají rodiče někdy potřebu tyto projevy co nejrychleji ukončit. Děti bývají za vztek často trestány a jejich smutek je někdy zlehčován. I když to není vždy příjemné, zkuste si dát tu práci a zjistit, proč se tak dítě cítí. Projevme pochopení pro jeho reakci a klidně mu vysvětleme, proč už je čas jít z hřiště nebo proč nemůže brát cizí hračky bez dovolení. Jen tak si bude dítě jisté, že má ve vás oporu a bude o krok blíž k tomu umět své emoce ovládat a otevřeně o nich mluvit.


Líbil se vám náš článek a chtěli byste dostávat upozornění na nové články? Přihlaste se k odběru, nebo nás sledujte na našem Facebooku a Instagramu


Kdo pro vás píše články?

Zajímavé čtení o výchově, vývoji a rozvoji dětí pro vás (nás) připravuje Katka. Katka je momentálně na mateřské se svou 2letou dcerou Emilkou. Úvahy o rodičovství jsou tedy jejím denním chlebem. Navíc psaní ji ohromně baví a kreativně naplňuje. Když má chvíli od rodičovských povinností, tak se ráda začte do nějaké pěkné knihy (žánr nehraje roli) nebo si oddychne při cvičení jógy.